Liceum Ogólnokształcące w Połańcu - szkoła sukcesu

 

Oferta kształcenia na rok 2023/2024 w Liceum Ogólnokształcącym w Połańcu

Połanieckie liceum to szkoła nowoczesna, w której uczniowie mogą rozwijać swe pasje i talenty w różnych dziedzinach. Praca podczas zajęć lekcyjnych odbywa się w znakomicie wyposażonych klasach, z wykorzystaniem najnowszych zdobyczy techniki edukacyjnej, takich jak tablice interaktywne czy platformy e-learningowe. W szkole działają liczne koła zainteresowań, których uczestnicy poszerzają wiedzę i mogą zdobywać laury w konkursach przedmiotowych. Liceum znakomicie przygotowuje do zdawania egzaminu maturalnego, dlatego też jego absolwenci od lat osiągają wysokie wyniki i z powodzeniem kontynuują naukę na studiach wyższych.

Uczniowie LO uczestniczą w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach, osiągając liczne sukcesy, o których szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej i szkolnym facebooku.

Rozszerzenia przedmiotów, które są dostępne w naszych oddziałach, zostały wybrane na podstawie opinii rodziców oraz uczniów – zaproponowane liczby godzin z poszczególnych przedmiotów są podyktowane jak najlepszym przygotowaniem młodzieży do egzaminu maturalnego.

W naszym liceum zaplanowaliśmy oddziały z następującymi przedmiotami wiodącymi:

 

Klasa 1A - "matematyczna" 

Przedmioty realizowane w wymiarze rozszerzonym:

- matematyka,
- geografia,
- język angielski.

Języki obce:

- język angielski,
- język niemiecki / język rosyjski - do wyboru

Przedmioty punktowane:

- język polski,
- matematyka,
- język obcy nowożytny,
- geografia.

Dla kogo?

Klasa dedykowana uczniom chcącym rozwijać uzdolnienia w zakresie przedmiotów ścisłych, jak również przyrodniczych, interesujących się turystyką. Odnajdą się również ci  którzy mają predyspozycje ekonomiczne.  Nieodzowną cechą pracy w strukturach międzynarodowych jest znajomość języka angielskiego. Po tej klasie powstaje szeroki wachlarz możliwości kontynuowania nauki na studiach technicznych, przyrodniczych jak ochrona środowiska czy biznesowych.

Działania i projekty

- przygotowanie do egzaminu maturalnego z przedmiotów rozszerzonych w ramach dodatkowych zajęć,

- koła przedmiotowe przygotowujące do udziału w olimpiadach (min Olimpiadzie Matematycznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH, Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Przedsiębiorczości),

- realizacja autorskiego projektu klasy „Naukowo-turystycznej” w ramach którego uczniom gwarantujemy uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, terenowych, warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych zaprzyjaźnionych uczelni. W ramach tego projektu uczniowie będą mogli poznać działalność zakładów przemysłowych jak elektrownia, kopalnia siarki czy zakład gospodarki odpadami. Przewidujemy liczne wyjazdy turystyczne, wycieczki rowerowe czy piesze rajdy.

Możliwości

Przygotowanie do studiów politechnicznych, ekonomicznych, społecznych czy przyrodniczych; przedmioty kierunkowe uwzględniane są procesie rekrutacji na wielu kierunkach, m.in: matematyka, informatyka, europeistyka,  stosunki międzynarodowe, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie, marketing, geodezja, budownictwo, gospodarka przestrzenna, architektura, architektura krajobrazu, mechanika i budowa maszyn.

 

Klasa 1B - "biologiczno-chemiczna" 

Przedmioty realizowane w wymiarze rozszerzonym:

    - biologia,
    - chemia,
    - język angielski.

 Języki obce:

    - język angielski,
    - język niemiecki/ język rosyjski - do wyboru
  
Przedmioty punktowane:

    - język polski,
    - matematyka,
    - biologia,
    - chemia.

Dla kogo?

Jeśli interesujesz się biologią i chemią, lubisz wyzwania intelektualne i czujesz w sobie powołanie badacza zjawisk zachodzących w przyrodzie, to oddział idealny właśnie dla Ciebie. Nauka w tej klasie kształtuje badawczy sposób myślenia, charakterystyczny dla nauk przyrodniczych. W  "biol-chemie" rozwiniesz umiejętność rozwiązywania problemów i samodzielnego poznawania praw rządzących przyrodą. To kierunek dla przyszłych pracowników branży medycznej, przygotowujący do pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają na kontynuowanie nauki na takich kierunkach, jak: medycyna, farmacja, nauki przyrodnicze, biotechnologia i wielu innych.

Działania i projekty

- program prozdrowotny prowadzony w oparciu o współpracę z działem promocji zdrowia Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz Świętokrzyskim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach,

- projekt ekologiczny obejmujący poznanie problemów ochrony środowiska, przybliżający bogactwo przyrodnicze regionu, który pozwoli na wycieczki edukacyjne np. do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Ojcowskiego Parku Narodowego czy Rezerwatu Przyrody „Zamczysko Turskie”,

- projekty chemiczne polegające na badaniu czystości wód oraz wykorzystaniu procesów biochemicznych w oczyszczaniu wód, obejmujące wyjazdy edukacyjne do oczyszczalni ścieków w Łęgu oraz do Zakładów Azotowych w Tarnowie w celu poznania i obserwacji procesów chemicznych,

- Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych na terenie „ Enea” Elektrowni Połaniec w Spółce Elpolab oraz zapoznanie z procesami technologicznymi wytwarzania szkła gospodarczego w Zakładach Produkcyjnych Huty Szkła Gospodarczego „GlassWorks” Tadeusza Wrześniaka.

- Wyjazdy edukacyjne umożliwiające Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, warsztatach oraz wykładach prowadzonych przez pracowników UJ w Krakowie, a także w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (WIMiC) na AGH oraz uczestnictwo w pokazach chemicznych na Wydziale Chemii na UJ.

- przygotowanie do uczestnictwa w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Chemicznej i w Ogólnopolskim Konkursie im. Prof. Antoniego Swiniarskiego oraz w Ogólnopolskim Konkursie „Alchemik”, a także w Konkursie Chemicznym Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej oraz Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH.

Możliwości

Możesz w przyszłości studiować na kierunkach medycznych, biologiczno-chemicznych, przyrodniczych i wszystkich związanych z nauką o zdrowiu. Warto pamiętać o tym, że od wielu lat mamy do czynienia z ogromnym zapotrzebowaniem na pracowników branży medycznej, więc o pracę po "biol-chemie" nie musisz się martwić. Wykształciliśmy już wielu lekarzy, farmaceutów, biotechnologów, analityków medycznych, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia. Jesteśmy z bardzo dumni z ich sukcesów!

 

Klasa 1C - "humanistyczna"

Przedmioty realizowane w wymiarze rozszerzonym:

    - język polski,
    - wiedza o społeczeństwie,
    - język angielski.

Języki obce:

- język angielski,
- język niemiecki / język rosyjski - do wyboru

Przedmioty punktowane:

- język polski,
- matematyka,
- język obcy nowożytny,
- wiedza o społeczeństwie.

Dla kogo?

Lubisz czytać? Pasjonujesz się literaturą i kulturą, historią i światem współczesnym? Interesuje Cię film i teatr? Myślisz twórczo i jesteś osobą kreatywną? Wnikliwie obserwujesz życie społeczne i angażujesz się w działania prospołeczne i artystyczno-kulturalne. Wybierz klasę humanistyczną! To klasa dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień w przedmiotach humanistycznych i językowych, a także tych, którzy mają predyspozycje związane z politologią, prawem, dziennikarstwem, szeroko rozumianą kulturą i człowiekiem jako jednostką twórczą i społeczną. Po tej klasie możliwe jest kontynuowanie nauki na studiach filologicznych, prawniczych, w ogóle humanistycznych.

Działania i projekty

- efektywne przygotowanie do egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, również w ramach dodatkowo organizowanych zajęć,

-możliwość prezentowania swojej twórczości w szkole i poza nią,

-edukacja teatralna (wyjazdy do teatru, lekcje w teatrze, koło teatralne),

-elementy wiedzy dziennikarskiej( kontakt np. z Radiem Kielce, lokalnymi mediami),

- udział w spotkaniach z organizacjami pozarządowymi, m. in. z przedstawicielami Towarzystwa Kościuszkowskiego, absolwentami i przyjaciółmi szkoły,

-możliwość redagowania gazetki szkolnej oraz szkolnych mediów społecznościowych,

- uczestnictwo w cyklicznych imprezach  szkolnych promujących uczenie się języka angielskiego (np. Europejski Dzień Języków),

- zainteresowanym różnymi formami pracy – koła przedmiotowe przygotowujące do udziału w olimpiadach (m.in. Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Historycznej,  Konkursie Mistrza Ortografii, Konkursach Języka Angielskiego i innych) bądź w projektach edukacyjnych, realizowanych we współpracy z wyższymi uczelniami.

Możliwości

Kim można zostać po ukończeniu klasy humanistycznej? Studentem prawa, administracji, socjologii, kulturoznawstwa, historii, psychologii, dziennikarstwa, politologii, pedagogiki, studiów filologicznych, artystycznych, komunikacji społecznej, komunikacji wizerunkowej, jak również animatorem kultury.

 

Nasze LO to nie tylko nauka, ale również sport!

Pamiętaj, że połanieckie liceum to gwarancja znakomicie zdanej matury. Od lat jesteśmy dumni z naszych absolwentów, którzy – dzięki wysokim wynikom osiągniętym na maturze – realizują swoje marzenia, studiując na najlepszych polskich uczelniach. Wykształciliśmy wielu przyszłych lekarzy, informatyków, prawników, nauczycieli akademickich, tłumaczy i… aktorów. Dołącz do tego elitarnego grona!

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz sie wiecej jak je wylaczyc Tutaj..

  Akceptuje cookies na tej stronie
EU Cookie Directive Module Information